Menu
Strona główna
Archiwum
Informator
Zarząd Wspólnoty
Administracja
Opłaty eksploatacyjne
Rachunki bankowe
Ochrona Osiedla
Telefony interwencyjne
Telefony alarmowe
Regulamin porządku domowego
Linki
Urzędy i bezpieczeństwo
Wspólnoty Mieszkaniowe
Chomiczówka Przeciw Degradacji
Regulamin porzadku domowego
Postanowienia ogolne

1. Przestrzeganie regulaminu obowiazuje w rownym stopniu wszystkich wlascicieli lokali wchodzacych w skad Wspolnoty Mieszkaniowej, jak i pozostaych mieszkancow - najemcow i podnajemcow oraz czlonkow gospodarstw domowych wlacicieli lokali badz innych osob korzystajacych z lokali.

2. Wlasciciel lokalu ponosi odpowiedzialnosc za zachowanie osob, ktorym odda swoj lokal do uzytkowania - zarowno domownikow, jak i innych osob korzystajacych z jego lokalu za jego wiedza. Wlasciciel ponosi rowniez odpowiedzialnosc za przestrzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu i zobowiazany jest do zapoznania tych osob z regulaminem.

3. Wlasciciel lokalu zobowiazany jest powiadomic Zarzad Wspolnoty o wszelkich istotnych zmianach dotyczacych jego lokalu, a w szczegolnosci o zmianach wlasnosci.

Obowiazki mieszkancow

1. Mieszkancy sa zobowiazani dbac o budynek i jego otoczenie oraz chronic je przed dewastacja.

2. W przypadku jakichkolwiek awarii lub naglych wypadkow nalezy zglosic je natychmiast dyzurujacym technikom lub pracownikom ochrony, a w razie potrzeby zawiadomic rowniez odpowiednie sluzby, takie jak: straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp.

3. W przypadkach koniecznych wlasciciel, najemca, dzierzawca lokalu lub inna osoba korzystajca z lokalu, za ich zgoda, obowiazany jest zezwolic na wstep do lokalu sluzbom remontowym, ilekroc jest to niezbedne do przeprowadzenie konserwacji, remontu lub usuniecia awarii.

4. Mieszkaniec jest zobowiazany do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod powstalych na terenie posesji z jego winy.

5. Mieszkaniec jest zobowiazany do utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym.

Przepisy porzadkowe

1. Wszyscy mieszkancy, oprocz dbalosci o posesje zobowiazani sa do wzajemnej pomocy i niezaklocania spokoju innych mieszkancow.

2. Cisza nocna obowiazuje w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 rano. W tych godzinach nie nalezy powodowac halasu mogacego zaklocic sen uzytkownikow innych lokali, chyba ze jest to niezbedne w celu usuniecia awarii, ktora zagraza bezpieczenstwu ludzi lub mienia albo może spowodowac znaczne szkody materialne.

3. Trzymane w lokalu zwierzeta nie moga powodowac zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz nie moga zaklocac spokoju. Posiadacze zwierzat domowych sa zobowiazani do przestrzegania przepisow sanitarno-epidemiologicznych, m.in. szczepienia zwierzat, niezwlocznego sprzatania zanieczyszczen spowodowanych przez zwierzeta na terenie posesji oraz do wyprowadzania psow na smyczy i w kagancach. Zabrania sie wprowadzania zwierzat na teren placu zabaw dla dzieci.

4. Balkony i tarasy powinny byc utrzymane w czystosci, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na nich powinny byc umocowane w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo. Zabrania sie umieszczania na balkonach i tarasach zaslon, drabinek i podpiec na pnacza w sposob mogacy ulatwic wejscie do innych lokali.

5. Na korytarzach, balkonach i tarasach nie wolno przechowywac motorowerow, motocykli oraz materialow latwopalnych, zracych i cuchncych srodkow chemicznych, materialow wybuchowych oraz gazu w butlach.

6. Niedozwolone jest prowadzenie w lokalach mieszkalnych dzialalnosci uslugowej lub produkcyjnej bez uzgodnienia z Zarzadem Wspolnoty.

7. Ciagow komunikacyjnych (korytarzy, klatek schodowych i schodow) nie wolno zastawiac zadnymi przedmiotami. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na prace remontowe w lokalu, to nalezy to uzgodnic z sasiadami i na czas nie dluzszy niz 7 dni. W innych przypadkach przedmioty te nalezy usunac na ustne wezwanie Czlonkow Zarzadu Wspolnoty. Niezastosowanie sie do tego wezwania moze spowodowac usunieciem przez Zarzad tych przedmiotow na koszt osoby, ktora zastawia nimi ciag komunikacyjny.

8. Ogranicza sie szybkosc poruszania pojazdow na terenie posesji do 10 km/h i zaleca sie szczegolna ostronosc przy wjezdzie i wyjedzie z bramy. Wszelkie uszkodzenia spowodowane uzytkowaniem pojazdow na terenie posesji obciazaja wlasciciela pojazdu.

9. Smieci nalezy wyrzucac wylacznie do pojemnikow do tego przeznaczonych i zamykac je.

10. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa sie na koszt wlasciciela tego lokalu i w sposob uzgodniony z administratorem.

11. Zabrania sie:

- parkowania lub postoju pojazdow na ciagach komunikacyjnych w obrebie posesji poza wyznaczonymi miejscami; z wylaczeniem pojazdow obslugi posesji. Zaparkowane pojazdy na ciagach komunikacyjnych, ktore utrudniaja dojazd dla pojazdow obslugi beda odholowywane na koszt osoby parkujacej;

- ustawianie i mycie pojazdow na terenie posesji jest zabronione;

- zanieczyszczania wspolnych czesci budynku i posesji;

- dewastowania w jakikolwiek sposob scian pomieszczen wspolnych i elewacji budynku;

- wieszania i przybijania tablic lub przedmiotow bez zezwolenia Zarzadu Wspolnoty;

- uszkadzania smietnikow;

- niszczenie wszelkich urzadzen sluzacych rekreacji mieszkancow;

- niszczenia ziemi oraz zazielenienia posesji bez porozumienia sie z Zarzadem Wspolnoty.

12. Za szkody wyrzadzone na terenie posesji przez dzieci odpowiadaj ich rodzice lub opiekunowie.

13. W trosce o bezpieczenstwo mieszkancow prosi sie o nieotwieranie klatek schodowych domofonem osobom nieznanym, w tym take domokrazcom i osobom oferujacym uslugi.