Menu
Strona główna
Archiwum
Informator
Zarząd Wspólnoty
Administracja
Opłaty eksploatacyjne
Rachunki bankowe
Ochrona Osiedla
Telefony interwencyjne
Telefony alarmowe
Regulamin porządku domowego
Linki
Urzędy i bezpieczeństwo
Wspólnoty Mieszkaniowe
Chomiczówka Przeciw Degradacji
Opłaty
Opłaty z tytułu eksploatacji lokalu:
Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 roku.

1. ZALICZKA NA KOSZTY ZARZĄDU (łącznie 4,22 zł/m2)

1.1. energia elektryczna wspólna - 0,50 zł/m2
1.2. ubezpieczenia - 0,05 zł/m2
1.3. utrzymanie czystości - 0,47 zł/m2
1.4. administrowanie - 0,69 zł/m2
1.5. zimna woda cz.wspólnej - 0,45 zł/m2
1.6. podatki i opłaty - 0,04 zł/m2
1.7. prowizje bankowe - 0,01 zł/m2
1.8. pozostałe koszty - 0,11 zł/m2
1.9. konserwacja wind - 0,27 zł/m2
1.10. obsługa infrastrukt. tech. - 0,51 zł/m2
1.11. wynagrodzenie zarządu - 0,22 zł/m2
1.12. koszty stałe CO i CW - 0,90 zł/m2

2. ZALICZKA NA ŚWIADCZENIA

2.1. ZALICZKA ciepła woda - 10,50 zł/m3 (wg średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego)
2.2. ZALICZKA zimna woda - 9,85 zł/m3 (wg średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego)
2.3. Centralne ogrzewanie - 1,59 zł/m2 (opłata zmienna)

2.4. Śmieci w zależności od ilości osób zamieszkujących lokal zgłoszonych do UM - od 10,00 zł/lokal

3. ZALICZKA NA REMONTY

3.1. remonty - 1,40 zł/m2


Wszystkie opaty są kwotami brutto (zawierającymi podatek od towarów i usług), płatnymi miesięcznie z tytułu eksploatacji lokalu do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.