Menu
Strona główna
Archiwum
Informator
Zarząd Wspólnoty
Administracja
Opłaty eksploatacyjne
Rachunki bankowe
Ochrona Osiedla
Telefony interwencyjne
Telefony alarmowe
Regulamin porządku domowego
Linki
Urzędy i bezpieczeństwo
Wspólnoty Mieszkaniowe
Chomiczówka Przeciw Degradacji
Zarząd Wspólnoty
Kontakt z Zarządem:

1. Mail: zarzad.maszewska35@gmail.com odbierany bezpośrednio przez zarząd z pominięciem administracji

lub

2. Skrzynka Korespondencyjna na Półpiętrze na klatce schodowej między parterem a pierwszym piętrem z napisem ZARZĄD WSPOLNOTY w budynku Maszewska 35