Menu
Strona główna
Archiwum
Informator
Zarząd Wspólnoty
Administracja
Opłaty eksploatacyjne
Rachunki bankowe
Ochrona Osiedla
Telefony interwencyjne
Telefony alarmowe
Regulamin porządku domowego
Linki
Urzędy i bezpieczeństwo
Wspólnoty Mieszkaniowe
Chomiczówka Przeciw Degradacji
Telefony alarmowe
Policja ....................... 997
- Rewir Dzielnicowy III: ul. Wrzeciono 38:..... (022) 603-76-61
- Dzielnicowy: p. Fabczak Arkadiusz:........... (022) 603 76 73

Straż pożarna ................. 998

Pogotowie ratunkowe ........... 999

Straż miejska ................. 986
- Oddział Dzielnicy Żoliborz:........ (022) 669-99-95
- Oddział Dzielnicy Bielany ......... (022) 869-93-40

Pogotowie ratunkowe - Bielany . 22 834-30-03

Zgłoszenia interwencji ........ 22 603-71-55